Impressie van het Zomerfeest

bij het gilde Sintsebastiaan in Borkel