StSebastiaan   vlag  
       
 
Home
 
Geschiedenis
 
Leden
 
Overheid
 
Clubhuis
 
Schieten
 
Vendelen
 
Tanboeren
 
Jeugd
 
Jaarprogramma
 
 
 
Contact
 
 


Inhoud

De schutters

De kogelvangers

De Koningen vanaf 1975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De schutters

Vroeger beperkte het geweerschieten zich hoofdzakelijk tot het koningschieten eenmaal per twee of drie jaar; er werd dan, zoals tegenwoordig nog, geschoten op een houten vogel, die heel vroeger uit een peelpuist werd gemaakt. Dat gebeurde eerst met een geweer van kaliber 12 mm. d.w.z. als het schot klonk was het net of er een kanon afging. De kogels werden passend op de hulzen gegoten uit gesmolten lood, in de huls werd een afgemeten hoeveelheid buskruit gedaan en werd het slaghoedje gemonteerd. Het was dus een hele klus voordat het schot gelost kon worden. Omdat er met 12 mm. geschoten werd moest er een stevige vogel gemaakt worden, vandaar dat deze uit een peelpuist werd vervaardigd. Enkele malen per jaar werd er een wedstrijd georganiseerd op de wip. Deze wip was toen ongeveer zo groot als de vrije-handwip van tegenwoordig. Begrijp wel dat dit geweer, en vooral het vizier dat er opstond, lang niet zo nauwkeurig was dan het tegenwoordige. Er stond slechts ’n korrel op met ’n zgn. v-vizier; dat was een balkje met een inkeping er in. Er was nog niet zo veel animo voor het schieten.

Schutter01

Langzamerhand kwam het schieten op de wip met buksen van klein kaliber (.22 - 9mm) meer in zwang en daarom besloten vele schutters om ook zo’n geweer aan te schaffen. Er kwam steeds meer animo voor het wedstrijdschieten in de klassen opgelegd, vrije hand en korpsschieten

 

naar boven

De Kogelvangers

De huidige kogelvangers, die tegenwoordig verplicht zijn als gevolg van de strengere milieuwetgeving zijn ontwikkeld in dit Gilde i.s.m. Defensie en het ministerie van VROM.

De belangrijkste verandering is dat de achterkant doorzichtig is en dat alle kogels worden opgevangen.


Schietbak


Het gilde heeft momenteel een dertigtal actieve schutters,
ze zijn actief binnen het gilde in competitie verband en in het district de Kempen.

 

naar boven

 

Het koningschieten

Het koningschieten bij het Sint Sebastiaangilde Borkel vindt plaats op de 4e zondag in september. Lang geleden was het regel dat om de 3 jaar om een nieuwe koning werd geschoten. Nu gebeurt het om de 2 jaar. De andere gilden uit “Groot Valkenswaard” zijn daarbij aanwezig.

De schietdag begint met een gildemis. Na de mis volgt de vernieuwing van de eed van trouw aan de wereldlijke- en kerkelijke gezag waarna een welvoorziene koffietafel klaarstaat.

's Middags trekt het gezelschap naar de boom. Na het 'vrijen' en 'losschieten' van de boom kan het schieten beginnen. De trom roffelt bij ieder raak schot. De man die de vogel naar beneden schiet is bij het Sint Sebastiaangilde Borkel twee jaar lang de koning, tot het volgende koningschieten. Hij wordt lid van de overheid en kan geen andere functies bekleden. De nieuwe koning wordt nog onder de boom geïnstalleerd. De hoofdman wijst hem op de koningsplichten en de koning wast zijn handen, waarna hem de koningsmantel wordt omgehangen en hij de koningseed moet afleggen. Pas dan mag de koning over het op de grond gespreide vaandel gaan en wordt hij door de vaandrig 'ingevendeld' en brengen de vendeliers hem een vendelhulde. Het geld dat geofferd moet worden door de nieuwe koning vindt plaats na afloop van het koningschieten en zal tenminste een waarde van € 10.00 vertegenwoordigen, waarbij elke gildebroeder de tradities zoveel mogelijk in ere zal houden (zonder hierbij grotere bedragen als offer uit te sluiten).

De aanwezig kinderen bij het koningschieten mogen, na het lossen van het laatste schot, de stukjes van de vogel welke naar beneden zijn gekomen, zoeken onder de schutsboom. De kinderen worden hierna door de nieuwe koning met een snoepzak getrakteerd.

Na het koningschieten vindt het huldigen van de nieuwe leden plaats. De leden worden op een stoel geplaatst waarbij de koning en koningin boven het nieuwe lid een kroontje houden.

De nieuwe leden doen een schenking op de trom. Voor het koningschieten kunnen leden vanaf 21 jaar, en die minimaal drie jaar lid zijn, zich aanmelden. Een koning verplicht zich aan iedere gildeactiviteit deel te nemen en schenkt het gilde een koningsschild. Iemand die zich drie maal achter elkaar koningschiet kan de keizertitel krijgen.

 

Koningschild

FvA
Frits van Asten
1996 - 1998
2006 - 2008

schild
Gerrit Toonders
1998 - 2000
2002 - 2004

Koningschild


Frans van der Heijden
2016 - 2018

Koningsvogel

Truus van de Ven is momenteel (2018-2020)
de koning van het Sint Sebastiaangilde Borkel.

naar boven

Koningen vanaf 1975 tot heden

Bert Jansen
1975 - 1976
Bart van Deursen
1976 - 1979
Tonnie Cox
1979 - 1981
Michel van Deursen
1981 - 1983
Jos Jansen
1983 - 1985
Toon Versmissen
1985 - 1987
Kees Huijbregts
1987 - 1989
Jan Jaspers
1989 - 1991
Toon Versmissen
1991 - 1992
Harrie Goossens
1992 - 1994
Henk Meijboom
1994 - 1996
Frits van Asten 
1996 - 1998
Gerrit Toonders 
1998 - 2000
Peer Maas 
2000 - 2002
Gerrit Toonders 
2002 - 2004
Theo van de Gevel
2004 - 2006
Frits van Asten
2006 - 2008
Peter van de Ven
2008 - 2010
Peter van de Ven
2010 - 2012
Henk Tegenbosch
2012 - 2014
Henk Tegenbosch
2014 - 2016
Frans van der Heijden
2016 - 2018
Truus van de Ven (eerste vrouwlijke)
2018 - 2020

 

Keizer sinds 2012
Peter van de Ven

Peter van de Ven schoot zich voor de 3e maal achterelkaar koning (2008 +2010 en 2012)
en werd hiermee de eerste keizer van het Sint Sebastiaangilde Borkel.

Keizerschild

naar boven